Modul Error
Učíme sa od včiel
Projekt Vzdelávacieho centra Včielka v Rožňave

Poslanie Vzdelávacieho centra Včielka je priblížiť ľuďom život a úlohu včiel v prírode návštevou včelnice zážitkovým vzdelávaním, ale aj viesť mladých ľudí k pozitívnemu vzťahu k prírode a ekológii a všetkým činnostiam s tým súvisiacich, napríklad vysádzanie včelej pastvy, zmiernenie dopadov zmeny klímy, zachytávanie dažďovej vody, výchova k environmentálnemu spôsobu života, vyrábanie ekologických produktov, triedenie odpadu a mnoho ďalších. Vzdelávacie centrum ponúka návštevníkom aj praktické ukážky získavania medu, výroby úľov a rôznych ekologických produktov z včelieho vosku. Návštevníci môžu nahliadnuť aj priamo do úľa, nakoľko sú k dispozícii včelárske kombinézy pre všetky vekové skupiny.

Minulý rok sme Vzdelávacie centrum Včielka už podporili a rozbehli tak aj vzdelávanie žiakov základných škôl v rámci letných škôl alebo aj v rámci hodín Prvouky.

Tento projekt je zameraný na podporu a zvyšovanie záujmu u detí a adolescentov o včelárstvo - priblíženie návštevníkom Vzdelávacieho centra Včielka, ako včely vznikajú, žijú a čo všetko dôležité počas svojho krátkeho života robia pre prírodu a ľudstvo.

Cieľom projektu je priblížiť dôležitosť a význam včiel učebnými pomôckami a pomôckami, ktorými by návštevníci mohli sledovať život v úli aj bez nahliadnutia doň. Ďalej by bolo pre návštevníkov vytvorené oddychové miesto - apidomček, v ktorom môžete relaxovať a užívať si len bzukot včiel, ktorý je pre ľudský organizmus veľmi priaznivý. Prispeli by sme tak k duševnému zdraviu a zlepšeniu dýchania účastníkov.

Projekt odporúča aj naša spolupracovníčka Eva Bučeková, ktorá sa bude osobne podieľať na zveľaďovaní. Zúčastní sa na aktivitách a workshopoch a bude ich aj mentorsky zastrešovať.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 5000 eur
Modul Error

Top