Iniciatíva dm {spoločne}

Vitajte na stránkach Iniciatívy dm {spoločne}, najväčšej dm iniciatívy za podporu dobrovoľníctva v Európe. Spoločne s vami hľadáme výnimočné projekty a aktivity, ktoré chceme na Slovensku spoločne podporiť.

dm nie je žiadny nováčik

dm ako spoločensky zodpovedný koncern už niekoľko rokov realizuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a dobrovoľníctva. Na Slovensku patrí medzi najväčšie aktivita Pomôžme deťom, v rámci ktorej od roku 2011 pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii poskytnutím ročnej zásoby plienok. Známy je aj projekt Veselé zúbky, ktorý od roku 2012 každoročne intenzívne vzdeláva náučno-zábavnou formou deti a ich rodičov v téme správnej starostlivosti o ústa a zuby. V priebehu štyroch rokov realizovala projekt Ľahšie to ide ľahšie, ktorého cieľom bola podpora návratu športu do škôl, ako aj pravidelného pohybu, ktorý je nevyhnutný pre zdravie detí. Súčasťou zodpovedného podnikania je aj podpora zdravého životného štýlu, ktorú dm realizuje od roku 2011 prostredníctvom projektu dm ženský beh.

Konáme uvedomelo!

Každý z nás má určitú zodpovednosť voči našej planéte. Všetko, čo robíme, v konečnom dôsledku vplýva na prostredie, v ktorom žijeme. A je len na nás, ako sa k tomu postavíme. Nám v dm to nie je jedno!

Veríme, že jeden pre druhého môžeme byť inšpiráciou a spoločne tak môžeme vytvárať lepší svet, preto sme otvorení novým výzvam a snažíme sa konať uvedomelo! Pretože našou snahou je neustále podporovať zdravý životný štýl a pomáhať chrániť životné prostredie.

Chránime životné prostredie

Produkty dm sú vyrábané bez umelých mikročastíc:

Téma mikroplastov je aktuálne na verejnosti veľmi diskutovaná, pretože plasty, ktoré sa dostávajú do životného prostredia, predstavujú v dnešnej dobe výzvu. Práve malé úlomky týchto plastov môžu spôsobiť obrovské škody na životnom prostredí. dm už v roku 2014 zmenila zloženie telových produktov a produktov pre zubnú hygienu, ktoré sú zmývateľné a dostávajú sa do vôd. Umelé mikročastice tak boli nahradené prírodnými a udržateľnými surovinami.

Zelená je farba budúcnosti – šetríme energiu na filiálkach aj v sklade:

Keďže v dm sa snažíme myslieť nielen na našich spokojných zákazníkov, ale predovšetkým aj na životné prostredie, dohodli sme sa s naším dodávateľom elektriny od 01.07.2016 na dodávke z obnoviteľných zdrojov.Skupina ČEZ Slovensko sa už dlhé roky venuje dodávaniu zelenej energie do domácností a firiem. Momentálne nám dodávajú energiu pre 98 filiálok a veríme, že ich počet bude len narastať.
V rámci úspešného zavádzania zelenej elektrickej energie v našich filiálkach sme nezabudli ani na náš centrálny sklad v Senci a od 01.01.2017 sme sa s naším dodávateľom dohodli na zavedení zelenej elektrickej energie aj v centrálnom sklade.

Separácia a recyklácia

Snahou dm je byť vzorom v rámci ochrany životného prostredia, a preto sa zameriavame aj na optimalizáciu odpadového hospodárstva. Za posledný rok sa nám podarilo vyzbierať takmer 944 ton odpadu vo forme plastu, fólie a kartónu, ktorý bol separovaný a energeticky zhodnotený, teda recyklovaný.
Taktiež umožňujeme zákazníkom na každej filiálke separáciu vyššie uvedených obalov, ako aj batérií, ktorých sa podarilo vyzbierať 1,2 tony. S prihliadnutím na separovanie odpadu tak efektívne znižujeme aj objemy komunálneho odpadu na filiálkach.

Verejná zbierka plastových vrchnákov

Táto podpora, ktorej cieľom je pomôcť deťom do veku 18 rokov, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou, je systematická a dlhodobá. V minulom obchodnom roku sa vyzbieralo 16 ton plastových vrchnákov, za ktoré sa uhradila rehabilitácia Janke B. v hodnote 3000 eur.


dm prispieva do potravinovej banky

O spoločenskej zodpovednosti dm svedčí aj niekoľkoročné zapojenie sa do projektu sociálnych supermarketov zriadených Potravinovou bankou Slovenska, ktoré sú určené pre ľudí v hmotnej núdzi. V minulom obchodnom roku darovala dm na tento účel produkty v hodnote zhruba 285 440 eur.

Spolupráca dm s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica

V rámci tejto dlhodobej spolupráce, ktorá funguje už od roku 2013, sme podporili niekoľko aktivít:

  • Prvou z nich bol projekt Nevyšliapanou cestou, vďaka ktorému v mestách vyrástli tri komunitné záhrady na podporu pestovania byliniek a zeleniny, boli vytvorené tri mestské včelnice a založená lokálna mena živec v Bratislave a vo Zvolene. V rámci projektu vznikla aj úspešná aktivita Poďte s nami do úľa, pre žiakov materských a základných škôl, ktorú v rokoch 2015 - 2019 absolvovalo viac ako 4000 detí v piatich mestách – Bratislava, Zvolen, Kežmarok, Žilina a Lučenec, a hra Kráľovstvo včiel, ktorú si už zahralo približne 10 000 žiakov základných škôl z celého Slovenska.
  • V rokoch 2015 - 2019 to bol projekt Mestské včely. Vďaka projektu sa podporoval rozvoj mestského včelárenia a naštartovala sa iniciatíva prírode blízkej údržby zelene v mestách, ktorá sa zrealizovala v mestských častiach Bratislavy - Karlova Ves, Nové Mesto, Ružinov a v meste Zvolen. V rámci projektu boli vydané dve jedinečné príručky - "Prírode blízka údržba mestskej zelene" a "Príroda v meste".
  • Novo podporenou aktivitou v rámci spolupráce je projekt Klíma nás spája, ktorý sa v pilotnom ročníku (2018/19) zameriaval na adaptačné opatrenia ovplyvňujúce našu klímu a bol určený pre školy, ktoré chcú pripraviť svoje okolie na klimatickú zmenu. Súčasťou projektu bola grantová výzva, v rámci ktorej vybrané školy získali finančné prostriedky na realizáciu nimi navrhnutých adaptačných opatrení, ako sú napríklad dažďová záhrada, vsakovací chodník, vertikálna zelené stena, zelená strecha, systém na zber dažďovej vody a pod. Zrealizované opatrenia budú žiaci a učitelia využívať počas výučby environmentálnych predmetov a vzdelávacích aktivít. Svoje novonadobudnuté poznatky v rámci príkladov dobre praxe budú šíriť na ďalšie školy v ich okolí.
  • V roku 2019/20 pokračuje projekt Klíma nás spája novým ročníkom zacieleným na mestá a obce. Počas sezóny roku 2020 vytvorila 25 vybraných miest a obcí príklady dobrej praxe v adaptačných opatreniach na zmenu klímy.
Top