Ochrana osobných údajov

Tešíme sa z Vášho záujmu o našu webovú stránku. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Následne Vás informujeme o zaobchádzaní s Vašimi údajmi.

 

Právo na informácie

dm drogerie markt s r. o.,  berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a dodržiava Zákon o ochrane osobných údajov kontrolovaný Úradom na ochranu osobných údajov.

 

Preverovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez zadania Vašich osobných údajov. Zálohujeme len prístupové údaje bez osobných údajov.

 

Webová analýza

Pre štatistické vyhodnotenie našej webovej stránky získavame niektoré údaje a využívame ich v anonymnej forme pre tento účel. Tieto osobné údaje sú poskytované len spoločnosti Webtrekk GmbH, ktorá tieto štatistiky pre dm drogerie markt s r. o. vypracováva. O rozsahu údajov sa môžete dodatočne informovať. V rámci vašej internetovej návštevy budú prostredníctvom pixla, ktorý je súčasťou každej internetovej stránky, získané nasledovné dáta:

 

-Request (súborový názov vyžiadaného súboru)

-typ a verzia prehliadača (napr.: Internet Explorer 8.0)

-reč prehliadača (napr.: angličtina)

-používaný operačný systém (napr.: Windows 7)

-vnútorné rozlíšenie okna prehliadača

-rozlíšenie obrazovky

-aktivácia Javascript-u

-Java vypnutá / zapnutá

-Cookies vypnuté / zapnuté

-intenzita farieb

-referenčná URL (predošlá navštívená stránka)

-IP adresa – bude vzápätí vymazaná

-čas prístupu

-kliky

-formuláre (pri voľných poliach, napríklad meno a heslo, bude prenesený len údaj „vyplnené“ alebo „nevyplnené“

 
IP-adressa (Internetprotokol-adresa)

IP adresa je prenášaná pri každej požiadavke serveru tak, aby server vedel, kde bola odpoveď zaslaná. Je logický číselný identifikátor daného uzla (najčastejšie počítača) v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP (napríklad internet). dm a jej poskytovateľ štatistík neukladajú IP adresu dlhodobo, len na dobu nevyhnutnú na spracovanie údajov alebo k prípadnej obrane pred útokmi hackerov. IP adresa je ihneď vymazaná, a tak zostávajú zozbierané údaje anonymné a nemôžu byť poskytnuté ani samotnému správcovi internetového pripojenia.

 

Použitie cookies

Na našej webovej stránke nasadzujeme tzv. cookies. Ide o malé súbory, ktoré budú uložené na Vašom disku a určité nastavenia a dáta sú v nich uložené pre výmenu dát z Vášho prehliadača s naším systémom.  Tieto uloženia nám pomôžu pripravovať našu webovú stránku priamo pre Vás, ako aj umiestňovať našu reklamu na iné webové stránky. Uľahčujú Vám použitie tak, že niektoré Vaše zadania sú uložené a nemusíte ich opakovane zadávať. Váš prehliadač Vám povoľuje obmedzené nastavenie používania cookies, pričom tieto môžu viesť k tomu, že naša ponuka už pre Vás nebude fungovať vôbec alebo len obmedzene. Cookies tam môžu byť aj odstránené. 

Cookies relácie

Cookies relácie budú po uzavretí Vášho prehliadača vymazané.

Dlhodobé cookies

Budeme používať cookies, ktoré zostávajú na Vašom pevnom disku. Čas vypršania je pre Vaše pohodlie nastavený na dátum. Pri ďalšej návšteve našej stránky, bude automaticky rozpoznané, že ste na nej už boli a aké zadania a nastavenia ste použili.

 
Využitie a postúpenie osobných údajov

Pokiaľ dáte dm drogerie markt s r. o. k dispozícii vaše osobné údaje, využijeme ich iba na zodpovedanie vašich otázok, na rozvíjanie s Vami uzatvorenej dohody a na technickú administráciu. Vaše osobné údaje budú tretím stranám postúpené, alebo vo všeobecnosti prenesené, len v prípade, že budú potrebné pre účely ďalšieho spracovania uzatvorených dohôd, ktoré sú potrebné pre zúčtovanie alebo ste dali výslovné povolenie na postúpenie Vašich osobných údajov. Máte právo, zadané povolenie s účinnosťou pre budúcnosť kedykoľvek zrušiť. Vymazanie zaznamenaných osobných údajov nasleduje, ak Vaše povolenie k zaznamenávaniu odvoláte, teda považujete účel vyplnenia osobných údajov spojený so zaznamenaním za nežiaduci alebo je zaznamenávanie Vašich údajov z iných zákonných dôvodov neprípustné. Na vašu písomnú žiadosť vás budeme radi informovať o zaznamenaných údajoch vzťahujúcich sa k Vašej osobe.

 

Ak si neželáte, aby boli Vaše údaje špeciálne pre túto webovú stránku do budúcnosti zaznamenané, môžete podať námietku. Podaním námietky bude cez doménu  www.dm-spolocne.sk vytvorený cookie s názvom webTrekkOptOut, ktorý zabraňuje zaznamenávaniu vašich údajov. Námietka bude v platnosti, pokiaľ tento cookie nevymažete.

 

Na otázky ohľadne ochrany osobných údajov alebo k Vašim osobným údajom vám radi odpovieme na našej zákazníckej linke.

Top