Ochrana osobných údajov

Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., prevádzkovateľ  webovej stránky www.dm-spolocne.sk, je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci stránky.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb stránky, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

I. Všeobecné informácie k návšteve webovej stránky 
Pri návšteve webovej stránky www.dm-spolocne.sk zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom, na základe oprávneného záujmu, alebo za účelom plnenia zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tomto článku.


 a, Webtracking (sledovanie stránok)
Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú vymedzené nižšie, v sekcii „Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu“). Takto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb, za účelom skvalitňovania našich služieb zákazníkom.

Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej internetovej ponuky a zodpovedajúcej optimalizácie našej ponuky využívame služby spoločnosti Webtrekk GmbH, so sídlom Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Nemecko.

Technológie sledovania webu (tzv. webtrackingové technológie, ďalej len „webtracking“) nám pomáhajú pochopiť, ktoré stránky/služby sú pre vás obzvlášť atraktívne.

Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu
Počas návštevy webstránky sú prostredníctvom zabudovaného pixelu v našich internetových stránkach zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované Vašim internetovým prehliadačom:

 • -Request (súborový názov vyžiadaného súboru)

  -typ a verzia prehliadača (napr.: Internet Explorer 8.0)

  -reč prehliadača (napr.: angličtina)

  -používaný operačný systém (napr.: Windows 7)

  -vnútorné rozlíšenie okna prehliadača

  -rozlíšenie obrazovky

  -aktivácia Javascript-u

  -Java vypnutá / zapnutá

  -Cookies vypnuté / zapnuté

  -intenzita farieb

  -referenčná URL (predošlá navštívená stránka)

  -IP adresa – bude vzápätí vymazaná

  -čas prístupu

  -kliky

  -formuláre (pri voľných poliach, napríklad meno a heslo, bude prenesený len údaj „vyplnené“ alebo „nevyplnené“

 

Nesúhlas s uchovávaním údajov pri webtrackingu
Ako návštevník webstránky môžete vyjadriť nesúhlas s ukladaním anonymizovaných údajov užívateľa. Tým nebudú údaje v budúcnosti zaznamenávané. V prípade vyjadrenia vášho nesúhlasu, nebudú na webstránke zaznamenávané a spracúvané ani anonymizované údaje, ktoré boli získane počas vašej aktivity na stránke www.dm-spolocne.sk. Pre vylúčenie z webtrackingu budú nastavené 4 cookies domény www.dm-spolocne.sk. Tieto cookies vylučujú budúce používanie webtrackingu prostredníctvom poskytovateľov týchto služieb. Toto vylúčenie zo spracúvania týchto údajov prostredníctvom webtrackingu platí po dobu, kým nebudú tieto cookies vami vymazané.

Pre vylúčenie z uchovávania údajov na účely webtrackingu kliknite, prosím, sem.

b, IP adresa
IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je za týmto účelom IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. IP adresy v našom systéme sú uchovávané anonymizované, pričom posledný oktet je nahradený písmenom „x“, aby boli uchované dáta trvalo anonymné a nemohli byť ďalej nepriamo priradené konkrétnemu užívateľovi.
c, Social Plugins

Na našej webovej stránke používame tzv. sociálne pluginy (“pluginy”) sociálnych sietí ako Facebook, Instagram a Youtube. Tieto služby prevádzkujú spoločnosti Facebook Inc. a Google Inc. („Poskytovatelia“). Facebook a Instagram je prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc.,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Youtube je prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Prehľad pluginov a ich vzhľadu nájdete pod nasledovným odkazom: http://developers.facebook.com/plugins príp. https://www.youtube.com/yt/dev/.

Ak otvoríte stránku na našom webe, ktorá bude obsahovať takýto plugin, vytvorí Váš prehliadač priame spojenie so servermi Google alebo Facebooku. Obsah pluginov Vám bude od dotknutého Poskytovateľa priamo poskytnutý na Váš prehliadač, ktorý ho priamo zakomponuje do internetovej stránky. Prostredníctvom pluginov dostanú Poskytovatelia informáciu o tom, že Váš prehliadač otvoril príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte vytvorený profil na tej ktorej sociálnej sieti alebo práve nie ste prihlásený. Táto informácia (vrátane Vašej IP adresy) bude priamo prenesená z Vášho prehliadača na server príslušného Poskytovateľa do USA a tam uložená.

Pokiaľ ste prihlásený v niektorej sociálnej sieti, Poskytovatelia môžu návštevu našej webovej stránky priradiť bezprostredne k Vášmu profilu na Facebooku, Instagrame alebo na Youtube. Pri interakcii s pluginmi, napr. pri stlačení tlačidla „Páči sa mi“ alebo tlačidla „<3“, bude príslušná informácia priamo priradená k serveru Poskytovateľa a tam uložená. Okrem toho budú tieto informácie na sociálnych sieťach zverejnené a taktiež sprístupnené Vášmu zoznamu kontaktov.

V súvislosti s účelom a rozsahom získavania osobných údajov a ich ďalšieho spracúvania a používania zo strany Poskytovateľov ako aj v súvislosti s právami a možnosťami nastavení za účelom ochrany Vášho súkromia si prosím pozrite pokyny Poskytovateľov k ochrane osobných údajov.

Pokyny k ochrane osobných údajov zo strany Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokyny k ochrane osobných údajov zo strany Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pokyny k ochrane osobných údajov zo strany Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Ak si neželáte, aby Facebook, Instagram alebo Youtube údaje získané návštevou našej stránky bezprostredne priradili k Vášmu profilu na tej ktorej sociálnej sieti, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z dotknutej sociálnej siete. Sťahovaniu pluginov môžete úplne zabrániť aj prostredníctvom doplnku Add-Ons určeným pre Váš prehliadač, napr. cez zablokovanie skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

d, Cookies
Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe na naše marketingové účely je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.mojadm.sk.

Technické a funkčné cookies sú nutné pre umožnenie návštevy internetovej stránky, správne fungovanie nákupného košíka a procesu objednávania produktov zo stránky www.mojadm.sk; súhlas s ich použitím sa nevyžaduje. Údaje získané z použitia týchto cookies budú spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v procese objednávania produktov z našej stránky, pričom budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.

Ide pritom o nasledovné čisto technické a dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám dm e-shopu a pre optimálne zobrazenie internetovej stránky pre zákazníka:

Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

Okrem toho môžete  aj v nastaveniach vášho internetového prehliadača stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte, aby o vás dm spracúvala ani anonymizované údaje na účely webtrackingu na stránke www.mojadm.sk, webtracking môžete odmietnuť aj podľa postupu vyššie (pozri bod I. a) Webtracking (sledovanie stránok).

f)   Google Inc.

Pokiaľ nám pri načítaní našej internetovej stránky prostredníctvom odkazu na cookies udelíte súhlas s používaním cielených cookies (tzv. Targeting - Cookies), použijeme „Google Conversion Tracking“ (sledovanie konverzií). Ide o analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Keď užívateľ klikne na inzerát, ktorý umiestnil Google, Google vloží do vášho zariadenia tzv. konverzné cookies („Conversion cookie“). Tieto cookies však neslúžia na osobnú identifikáciu uživateľa. Ak nám ešte neuplynula platnosť cookie pri návšteve určitých stránok, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na našu stránku.

Každému zákazníkovi služby Google Ads je priradený iný súbor cookie. Z uvedeného dôvodu neexistuje žiadna možnosť, aby cez súbory cookies mohli byť sledovaní zákazníci služby Google Ads.

Informácie získané prostredníctvom konverzných súborov cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí si zvolili službu Conversion Tracking. Ako zákazníci služby Google Ads sme následne informovaní o celkovom počte užívateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku s aktivovanou službou Conversion Tracking. Nedostávame však žiadne informácie, pomocou ktorých by sa dali užívatelia osobne identifikovať.

Na identifikáciu a odstránenie technických porúch na našej webovej stránke, ako aj pri rozpoznávaní a odvracaní prípadných útokov, používame rozličné technické nástroje.

Pomocou bezpečnostnej funkcie tzv. „captcha“ zisťujeme, či úkony na našej stránke vykonáva človek alebo počítač. „Captcha” je označenie pre „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“ (v slovenčine: „Úplne automatizovaný verejný Turingov test na rozpoznanie človeka a stroja“).

Na tento účel používame službu „reCAPTCHA“ od spoločnosti Google. Pri návšteve našej webovej stránky sprostredkovávame informácie o vašom prístupe spoločnosti Google. Google následne preverí, či aktivity na našej stránke vykonáva človek alebo počítač, a to najmä na základe nasledujúcich informácií:

 • IP adresa vášho koncového zariadenia,
 • referrer (adresa webovej stránky, na ktorej sa captcha používa),
 • informácie o vami používanom prehliadači (napr. typ a verzia prehliadača, rozlíšenie obrazovky, jazyk, nainštalované pluginy, čas a dátum),
 • váš účet Google, ak ste v spoločnosti Google zaregistrovaní a prihlásení,
 • vaše správanie pri surfovaní na webových stránkach,
 • vaše správanie pri zadávaní príkazov (napr. pohyby myšou na plochách reCAPTCHA),
 • prípadne malé úlohy, pri ktorých musíte identifikovať obrázky.

Spoločnosť Google prevádzkuje svoje servery v USA, t. j. tretej krajine mimo EÚ. Spoločnosť Google je súčasťou „Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“ (Privacy Shield Framework), ktorý ponúka vhodné a primerané záruky.

Ďalšie informácie o ochrane údajov u spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Právnym základom pre spracúvanie údajov prostredníctvom služby „reCAPTCHA“ je náš oprávnený záujem, založený na snahe zabrániť chybnému fungovaniu webovej stránky kvôli prípadným útokom na webovú stránku a/alebo jej technickým poruchám.


II. Získavanie, spracúvanie a použitie osobných údajov
 
a, Kontaktné informácie
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje je dm. Zodpovednou osobu je u prevádzkovateľa: pani Marcela Augustinič, email: ochranaudajov@mojadm.sk.

b, Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor (ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor) alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pre účely spracovania vašej objednávky na stránke potrebujeme predovšetkým vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email.  Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie (napr. údaje získané z webtrackingu) a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje.

c, Formulárové údaje
Na stránke www.dm-spolocne.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, na účely využívania našich služieb. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Ak sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.

d, Účel použitia
Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:
- účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, a to za účelom vyplnenia prihlasovacieho formuláru na základe Štatútu do Iniciatívy dm {spoločne} uzatvorenej prostredníctvom webstránky  na základe vyplneného prihlasovacieho formuláru medzi nami a vami ako zákazníkom, pred vyplnením prihlasovacieho formuláru k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.dm-spolocne.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba,
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašej požiadavky  potrebujeme vaše meno, priezvisko, email, telefónne číslo.

Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor, a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie o správnosti vyplnenia prihlasovacieho formuláru.

V rámci spracovania prihlasovacieho formuláru sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. partner projektu. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.

III. Bezpečný prenos údajov
Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

IV. Nesúhlas s použitím údajov, doba uchovávania údajov a ich výmaz
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať (v prípade, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu), ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné (napríklad osobné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy spracúvame počas doby stanovenej v právnych predpisoch v oblasti daní a účtovníctva, a ak nie je v osobitných právnych predpisoch stanovená žiadna lehota uchovávania zmluvnej dokumentácie, tak počas plynutia zákonných premlčacích lehôt) alebo ak na ukladanie údajov neexistuje akýkoľvek zákonný dôvod.

V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb
Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä stanovených podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR), (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR ), (v) právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (iv) právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR
Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.
Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Vaše údaje môžu byť prenesené do USA, pričom v takom prípade sa použije Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára.

Okrem kontaktu zodpovednej osoby, sa na nás môžete obrátiť emailom na emailovú adresu spolocne@mojadm.sk alebo poštou na sídle spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o.: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava alebo telefonicky na čísle: 0800 111 881. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci webstránky, na ktoré sa podľa Štatútu vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

VI. Aktuálny zoznam externých poskytovateľov služieb, ktorí pri poskytovaní svojich služieb môžu na tento účel získať prístup k niektorým z Vašich osobných údajov: 

ACL advanced commerce labs GmbH, dm drogerie markt GmbH, 
Günter-Bauer-Straße 1,
5071 Wals, Rakúsko

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Straße 1,
76185 Karlsruhe, Nemecko

dmTECH GmbH, 
Carl-Metz-Straße 17
76185 Karlsruhe, Nemecko

Google Inc, 
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA

 

 

Top