{spoločne} budujeme verejný priestor

Pot, drina, svalovica, ruky od hliny a farby, motivácia a pocit na nezaplatenie, že sme svet urobili o kúsok krajším a lepším miestom pre život. Aj to je dobrovoľníctvo v podaní dm drogerie markt. Žiaden z projektov za 6-ročnú históriu dm {spoločne} by sa nepodarilo zrealizovať bez nasadenia a snahy našich spolupracovníčok a spolupracovníkov dm. Preto sme v roku 2021 spustili zamestnanecký grant, do ktorého naša spoločnosť prispela asignáciou dane, ale i spolupracovníci svojimi 2 % (3 %) a dobrovoľnými príspevkami, a tak sme prostredníctvom neho pomohli vybudovať vlastné projekty aktívnych kolegov a kolegýň v spolupráci s lokálnymi občianskymi združeniami, či verejnými inštitúciami.Čím je unikátne dm {spoločne}?
Pod dm {spoločne} spadá aj iniciatíva našich spolupracovníkov a spolupracovníčok, ktorí chcú zmeniť svoje okolie k lepšiemu a prichádzajú s vlastným nápadom na projekt. Následne, v spolupráci s organizáciou mu dajú konkrétnejšie črty a spoločne, s podporou dm, dovedú projekt do úspešného konca tak, aby mohol slúžiť širokej verejnosti. Prečítajte si o nich viac.

Top