Kontaktná adresa:

dm drogerie markt, s r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava 35

tel. 00421 2 49 204 200
fax 00421 2 49 204 222

bezplatná dm zákaznícka linka: 0800 111 881
pondelok - piatok 8:00 - 17:00

e-mail:
zakaznik@mojadm.sk
facebook-zakaznik@mojadm.sk

spolocne@mojadm.sk

IČO: 31393781
DIČ: 2020354534
IČ DPH: SK2020354534

Registrácia: OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 8828/B

Copyright:

Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytovaných informácií, ako ani za bezproblémový a nerušený prístup na webovú stránku www.dm-spolocne.sk . Ak linky tejto stránky odkazujú na webové stránky a zdroje informácií iných spoločností, ako spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. nepreberá spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. žiadnu zodpovednosť za obsah zobrazených stránok. Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa iných webových stránok alebo informačných zdrojov od iných spoločností. Odkazy na webové stránky iných spoločností nie sú myslené ako súhlas s ich obsahom alebo používaním týchto stránok alebo využívaním služieb ich vlastníka. Navyše sa spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. nepodieľa a ani nie je zodpovedná za žiadne záväzkové vzťahy, ktoré Vám vzniknú s inými spoločnosťami a to ani v prípade, že sa o týchto subjektoch dozviete na tejto webovej stránke.

Všetky dokumenty, obrázky, súbory a materiály umiestnené na tejto webovej stránke sú všetko súčasti autorských práv a sú súčasťou ochrany duševného vlastníctva. Táto webová stránka a ani jej obsah sa nemôže kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, modifikovať, posielať, prenášať, distribuovať alebo používať na vytváranie odvodených diel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o.

Každý užívateľ tejto webovej stránky, ktorý poskytne spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. informácie, súhlasí, že spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. má neobmedzené právo na tieto informácie a že s nimi môže nakladať ako uzná za vhodné. Informácie poskytnuté užívateľom nepodliehajú utajovaniu.

Utajené informácie

Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. si prostredníctvom svojej webovej stránky neželá prijímať dôverné, ani zákonom chránené informácie. Presvedčte sa, prosím, či informácie alebo materiály zasielané prostredníctvom tejto webovej stránky nie sú dôverné.

Modul Error
Top