POZNÁME VÝHERNÉ PROJEKTY
SKÚSTE TO S NAMI
SPOLU PRE DOBRÚ VEC

 

 

Angažujeme sa pre lepší svet. {Spoločne}. 

dm iniciatívou za podporu dobrovoľníctva.
Pretože chceme podporovať myšlienky
dobrovoľníctva a zvýšiť záujem o dobrovoľnícku
prácu aj na Slovensku. Poznáme víťazné organizácie, ktoré 
získajú  finančný príspevok 1000 € pre svoj projekt,
ktorý dm venuje vďaka aktivite #givingisthenewblack.

Do realizačnej fázy postúpilo 35 projektov.
Zoznámte sa s nimi v záložke Víťazné projekty 2019.

Top