Prívetivá krajina

Projekt od Pro Fudemus v obci Pusté Úľany


Cieľom projektu je vytvoriť v krajine environmentálne príťažlivú infraštruktúru pre voľnočasové aktivity a trávenie času v prírode. Projekt prinesie vybudovanie centrálneho externého prístrešku s posedením a pozorovacou platformou.
V rámci infraštruktúry boli osadené odpadkové koše, stojan pre bicykle, informačné tabule a zdroj vody pre napojenie zvierat. Realizácia projektu prinesla aj možnosť pešieho a cyklistického prepojenia spomínaných troch obcí (Pusté Úľany, Pavlice, Veľký Grob) a ich prepojenie na blízku lokalitu - jazerá, prepojenie danej lokality s už existujúcimi cyklocestami. Súčasťou projektu bol i environmentálny rozmer v podobe osadenia vtáčích búdok a kŕmidiel.


V lokalite v okrese Galanta donedávna chýbali podmienky pre aktívnu i rekreačnú turistiku, trávenie času v prírode. Vytratil sa z nej pôvodný pohostinný a prívetivý charakter. Minulý rok v združení vysadili ovocné stromoradia viac ako 300 starých a krajových historických odrôd stromov (čerešne, višne, marhule, moruše, dule, slivky, hrušky, ale aj drobného ovocia (trnky, šípky, rakytník a pod.)), čo viedlo k zvýšeniu biodiverzity prostredia, prirodzených útočísk vtáctva, poľnej zveri, ale aj prirodzených zábran pre šírenie prúdenia vzduchu a veternej erózie, rozbitie negatív veľkoblokovej produkcie monokultúr.


Naša spolupracovníčka Zuzana Klena Kostková projekt odporúča, lebo osobne pozná výsledky činnosti organizácie, sama ich aj využíva a rada by priložila ruku k dielu a ďalšiemu rozvoju okolia obce. Nápad doplniť už zrealizovanú cestu s vysadenými stromami o prístrešok umožní ešte väčšie využitie cesty na prechádzky do prírody. Zároveň podporí súžitie človeka s prírodou cez možnosť v pokoji a pohodlí pozorovať prírodu, cez napájadlo pre zvieratá, hmyzí hotel a vtáčie búdky.


Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 5000 eur
Top