Akční environmentalisti menia komunitu
 
Projekt miestneho združenia YMCA v Nesvadoch 
 
Hlavnou oblasťou ich práce je voľný čas detí. Ich činnosť je zameraná hlavne na pravidelné kluby, v rámci ktorých organizujú aj iné aktivity a programy pre deti a mládež. Realizujú projekty, ktoré sú podporované z Európskeho fondu - aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku činnosť, absolventskú prax, chránenú dielňu, projekt podpory zamestnanosti "Pracuj a zmeň svoj život". V roku 2015 založili Komunitné centrum, ktorého cieľom je venovať sa celej komunite. Ich poslaním v KC je pomôcť klientom v komunikácii s úradmi, pomoc začleniť sa do spoločnosti a podporiť snahu klientov zmeniť ich nepriaznivú životnú situáciu. Vďaka Komunitnému centru sa otvorili pre širokú verejnosť, hlavne však pre znevýhodnenú skupinu a pre ľudí v sociálnej núdzi.

Pomocou prostriedkov zo zamestnaneckého programu Nadačného fondu dm sa dvor premenil na miesto stretávania sa komunity - s lavičkami, kvetinovými záhonmi, stromami, pieskoviskom. Do aktivít zapojili dobrovoľníkov a nadviazali na krúžky pre deti. Takisto sa zapojili aj deti a dospelí utečenci z Ukrajiny. V deťoch týmto spôsobom upevňujeme vedomosti o ochrane životného prostredia prostredníctvom praktických skúseností, ktoré počas trvania projektu získajú. Budeme na tom ďalej stavať a pokračovať v podobných aktivitách aj po skončení projektu. Deti budú môcť odovzdávať tieto zručnosti aj svojim rodičom. Upevníme vzťahy so seniormi, pomôžeme im porozumieť súčasnej potrebe recyklácie materiálov, separovania, zmenia sa ich postoje k ochrane životného prostredia. Chceme vytvoriť "Oázu oddychu" pre všetky generácie.

Tento projekt odporučila aj naša spolupracovníčka Žaneta Dedáková a jej kolegyňa Mária Spiegelhalterová. Je jednou zo zakladateľov miestneho združenia YMCA, kde niekoľko dlhých rokov aktívne pôsobila v projektoch ako dobrovoľníčka popri svojom zamestnaní, pozná smerovanie organizácie a za 25 rokov pôsobenia vidí krásne výsledky. Organizácia YMCA má tiež dobré meno v malom  mestečku v Nesvadoch. Ako si spomína, neboli to ľahké začiatky. Ale teraz je o to viac vďačná a hrdá na tých, ktorí do toho išli a nebáli sa urobiť niečo nové pre ich deti a komunitu.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 3000 eur
Top