Lesopark Čierna Voda – 2. časť Ovocný sad
Projekt Občianskeho združenia Javoráčik v obci Chorvátsky Grob

Občianske združenie OZ Javoráčik vzniklo ako prirodzená snaha aktívnych občanov o výstavbu novej školy. Výsledkom je škola a škôlka Javorová alej s viac ako 570 žiakmi, ktorej kapacitu v nasledujúcich rokoch plánuje obec zdvojnásobiť kvôli dynamicky sa rozvíjajúcej časti Chorvátskeho Grobu - Čierna Voda.

Projekt Lesopark je zameraný na revitalizáciu a zveľadenie časti lesa v intraviláne Chorvátskeho Grobu - Čierna Voda. Prvú časť tvoria topole a dreviny príznačné pre Malokarpatskú oblasť. Druhá časť Lesoparku je tvorená najmä ovocnými drevinami - čerešne, hrušky, jablone, drienky, trnky, ktorá bola zrevitalizovaná formou náučného chodníka a voľnočasových prvkov. V tejto časti bol objavený aj historický Pállfyho hraničný kameň z 18.storočia, s ktorým sa môže verejnosť zoznámiť.

Hlavnými cieľmi projektu sú: zachovanie zdroja prirodzeného tieňa, historický význam - Pállfyho systém odvodňovacích kanálov, prepojenie častí obce mimo hlavných komunikácií, edukačný a športový priestor pre ZŠ a MŠ Javorová alej, prírodný a voľnočasový priestor pre mládež nad 10 rokov a širokú verejnosť, sprístupnenie aj pre menej mobilné skupiny - seniori, zdravotne znevýhodnení občania, komunitný efekt - priestor na stretávanie sa komunít v obci, napr. na deň detí "Cesta rozprávkovým lesom", Halloween, brigády na čistenie lesa - výchova detí k zodpovednosti.

Naše spolupracovníčky Martina Popjaková a Alena Andočová odporúčajú tento projekt, osobne participujú na všetkých aktivitách občianskeho združenia týkajúcich sa ich školy a zveľaďovania okolia obce.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 4070 eur
Modul Error
Modul Error
Top