Ekoučebňa na školskom dvore
 
Projekt Združenia rady rodičov Základnej školy Nejedlého v bratislavskej Dúbravke

Vo verejne prístupnom školskom areáli ZŠ Nejedlého sme spoločne vybudovali vonkajšiu drevenú ekoučebňu (altánok). Vieme, aké veľmi dôležité je zážitkové vyučovanie, čerstvý vzduch, vánok vo vlasoch. Hlavne v teplých letných dňoch, kedy je v triedach príliš horúco a žiaci sa nevedia sústrediť.

Chceme vytvoriť priestor na školské prednášky o ekológii a miesto, okolo ktorého sa dá vybudovať aj motýlia lúka s kvitnúcimi rastlinami pre opeľovače – tým podporíme nielen vzdelanie detí, ale aj naše životné prostredie. Vo vybrané víkendy sa tu budú konať komunitné výmenné obchody či bezplatné worskhopy, kde si budú môcť deti z okolia s rodičmi vytvoriť to, čo robievali naši predkovia - upliesť košíček, pripraviť veľkonočné korbáče, naučiť sa drôtikovať. Takto budeme navzájom spájať ľudí a okrem udržiavania tradícií budú vznikať aj nové priateľstvá.

Tento projekt odporučila aj naša spolupracovníčka Gabriela Brejková, ktorá na tejto základnej škole strávila nielen svoje detstvo, ale aj veľa času ako dobrovoľník počas projektov so združením rodičov ZRR Nejedlého. Jeho členovia sú zanietení rodičia, ktorí majú záujem o neustále zlepšovanie a skvalitňovanie prostredia školy. Do projektu sa zapojila pri plánovaní výsadby a nákupe rastlín, ako aj pri samotnej realizácii brigády so školákmi a zapojením sa do ostatných aktivít školy.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 5000 eur
Top