Šóšár – miesto, kde telo i duša ožíva

Projekt Občianskeho združenia Šóšárskych prameňov v obci Želovce

Cieľom Občianskeho združenia Šóšárskych prameňov je prinavrátiť areálu bývalých kúpeľov Šóšár, neďaleko obce Želovce, kultúrneho ducha usporadúvaním spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a činností a tým všestranne podporiť duchovný a fyzický rozvoj osobnosti. Kúpele Šóšár boli od prvej polovice 19. storočia svojimi prameňmi zemito-zásadito-slanej minerálnej vody nielen liečebným, ale aj kultúrnym a zábavným centrom okolia. Od čias nežnej revolúcie sa tento areál, žiaľ, dlhé roky nevyužíval a chátral. Dnes už sčasti vyčistený a verejnosti sprístupnený areál sa chváli dvoma studňami s možnosťou čerpania minerálnej vody, ohniskom, zrekonštruovanou pivnicou, obnoveným javiskom, osadeným dreveným altánkom - podobne, ako to bolo v minulosti. Členovia OZ by chceli oživiť dávnu slávu šóšárskych kúpeľov rôznymi podujatiami (Annabál, Súťaž vo varení guláša, aktivity pri príležitosti Dňa detí, Majáles, súťaž v petangu), vytvoriť aktívny oddychový priestor pre trávenie voľného času v lesoparku bývalých kúpeľov. Veria, že oživením kúpeľného miesta Šóšár by sa vytvoril dobrý základ aj pre miestny turizmus.

Ich cieľom je podporiť a ponúknuť všetkým generáciám aktívny pohyb a oddych v lesoparku Šóšár. Pohyb ovplyvňuje telo i myseľ, vďaka nemu sa vyplavujú hormóny, ktoré podporujú zlepšenie nálady. Kombináciu zábavy so športom ocení každý. Dobudovaním ďalších prvkov detského ihriska podporia u detí telesný vývin, odvahu a šikovnosť, vybudovaním prírodného otvoreného fitnes ihriska pre mládež a dospelých pomôžu posilniť telo využitím vlastnej váhy, v čase rôznych opatrení poskytnú voľnosť telu i duši. Založením pocitového chodníka z rôznych prírodnín dopraje deťom a ich rodičom nové zážitky vnímania, staršej generácii poskytne aktívny oddych na lavičkách pri čítaní kníh z knihobúdky.

Pohyb a fyzická aktivita boli donedávna považované hlavne za prostriedok k lepšiemu fyzickému zdraviu. Stále viac sa ukazuje, že ide o mimoriadne efektívny nástroj aj v boji proti duševným chorobám a úzkostiam. Sú to, žiaľ, reálne fenomény, ktoré prináša dnešná doba. V lesoparku Šóšár chceme poskytnúť možnosti aktívneho pohybu a oddychu ako nástroj udržiavania duševného zdravia uprostred globálnej paniky. Zámerom je vytvoriť príjemné miesto na stretávanie sa viacerých generácií a podnietiť zábavné, pohybové aktivity, v spojení so športom. Poskytnúť deťom, mladým ľuďom a dospelým v dnešnej digitálnej dobe priestor na fyzický pohyb a aktívny oddych.

Naša spolupracovníčka Júlia Hodásiová odporúča tento projekt, nakoľko osobne pozná organizáciu a už spolu na jednom projekte pracovali. Projekt bude mať nielen vzdelávaciu funkciu, ale umožní ľuďom stráviť príjemné chvíle v peknom prostredí. Na realizácii projektu sa bude podieľať spolu s ostatnými kolegami a tiež sa zúčastňovať vybraných aktivít.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 5000 eur
Modul Error
Modul Error
Top