Veselý dvor
V spolupráci s Materskou školou P. Benického v Prievidzi sme zrealizovali projekt Veselý dvor. Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre deti vyhovujúci priestor na hranie a edukačné aktivity v prírode v areáli materskej školy.

Rozvíjať osobnosť dieťaťa na elementárnej úrovni, dávať mu možnosť získať poznatky o životnom prostredí a vytvárať príležitosť na ochranu životného prostredia v jeho okolí je pre nás kľúčové. Naším cieľom je rozvíjať u detí kladné morálne hodnoty a postoje k prírode.

V areáli materskej školy sme sa zamerali na výsadbu okrasného záhonu s kvetinami, ochranu trávnatej časti dvora vytvorením dopadových plôch pri preliezkach, výsadbu živého plotu, výstavbu lezeckej steny, ktorá slúži na spevnenie povrchu kopca a zároveň na pohybové aktivity detí v prírode, vytvorenie vyvýšeného záhonu na pestovanie poľnohospodárskych plodín (rajčiny, paprika a iné...), výstavbu detského xylofónu z kameňov na rozvoj fonologických a zvukových schopností detí, renováciu lavičiek okolo pieskovísk z recyklovateľných materiálov, vytvorenie hmyzích hotelov pre hmyz a v neposlednom rade osadenie stolu v detskom altánku, ktorý bude slúžiť na vzdelávacie aktivity.

Naším cieľom je učiť deti uvedomovať si, prečo je príroda pre človeka dôležitá, naučiť ich rozoznávať flóru a faunu miestneho prírodného pásma, rozvíjať ich zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, motorické zručnosti, potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.

Naša spolupracovníčka Miriama Grolmusová odporučila tento projekt a na realizácií sa takisto osobne podieľala spolu s kolegyňami v rámci dobrovoľníctva.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 4062 EUR
Top