Komunitná a klimatická záhrada v Starej Ľubovni

V spolupráci s Komunitným festivalom UM UM v rámci dvoch 5-denných workshopov ich nového projektu eKolaboratórium sme v Starej Ľubovni spoločne so zapojením komunity vytvorili prvú verejnú Komunitnú a klimatickú záhradu. Záhrada sa nachádza na frekventovanom a dobre viditeľnom mieste pred Základnou školou Komenského a zároveň pri najväčšom sídlisku v Starej Ľubovni, kde ponúka širokej verejnosti priestor pre oddych, stretávanie sa či vzdelávanie sa.

Tento projekt odporučila naša spolupracovníčka Oľga Hricíková, ktorá sa aj osobne podieľala na jeho realizácii. Odporučila ho hlavne preto, nakoľko v Starej Ľubovni ešte neboli vybudované podobné verejné komunitné priestory. Týmto projektom sme skrášlili okolie sídliska, kde jeho obyvatelia aj ostatní obyvatelia mesta budú môcť tráviť príjemné chvíle v peknom prostredí na čerstvom vzduchu. V Komunitnej záhrade budú prebiehať rôzne kultúrne podujatia najmä miestneho a regionálneho charakteru.

Komunitný festival UM UM vznikol v Starej Ľubovni v roku 2012 ako nezávislý projekt skupiny mladých umelcov a dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli priniesť súčasné umenie do svojho rodného mesta, ktoré je situované ďaleko od väčších kultúrnych centier. Posledných päť ročníkov bola dramaturgia festivalu postavená na vytvorení podmienok pre interkultúrny dialóg a na skúmaní možností prepojenia jazyka súčasného umenia s históriou a tradíciami multikultúrneho regiónu Horný Spiš. Po piatom až deviatom ročníku, ktoré reflektovali tému vzťahu Slovákov s Čechmi, Rusínmi, Karpatskými Nemcami, Židmi, Rómami, Maďarmi a Poliakmi, pripravili jubilejný 10. ročník, ktorý sa spoločne s novým komunitným projektom eKolaboratórium venoval najzávažnejšej téme súčasnosti, a to klimatickej kríze a s ňou spojenými transformačnými opatreniami na lokálnej úrovni.

Cieľom projektu eKolaboratórium bolo preskúmať kreatívne prístupy v komunite a zreflektovať ich schopnosť prepojiť sa s témou klimatickej krízy.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 5000 EUR
Top