Revitalizácia detského ihriska pri Haburskej ulici v Bratislave
Projekt sme realizovali v spolupráci s občianskym združením Amres, ktoré sa zameriava na pomoc pri zveľaďovaní životného prostredia vo forme revitalizácie mestskej zelene, parkov a detských ihrísk.

Spolu sme zrevitalizovali detské ihrisko na Haburskej ulici v Bratislave. Naším cieľom bolo nielen doplnenie a výmena herných prvkov ihriska, ale takisto aj vysadenie zelene a skrášlenie a rozčlenenie areálu, aby sa deti, ich rodičia a aj iní obyvatelia priľahlej mestskej časti Ružinov na ihrisku cítili príjemne. Revitalizáciou ihriska taktiež vznikol komunitný priestor, kde sa môžu konať menšie neoficiálne detské oslavy či posedenia. Je to miesto, kam budú radi chodiť deti aj dospelí a v rámci spolupatričnosti sa o priestor budú v rámci svojich možností starať.

Na revitalizáciu sme využili čo najviac prírodných prvkov a materiálov a takisto sme vhodne upcyklovali už existujúci materiál, ktorý sa na ihrisku nachádzal. Okrem priateľskejšieho priestoru pre ľudí sme zároveň vytvorili aj kvalitnejšie prostredie pre drobné živočíchy.

Tento projekt odporučila naša spolupracovníčka Alena Andočová, ktorá sa ako spolukoordinátorka podieľala na realizácii projektu, do ktorého zaangažovala aj svojich kolegov vo forme dobrovoľníckej pomoci.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 8590 EUR
Top