Detská zelená oáza

Hlavným cieľom občianskeho združenia Šóšárskych prameňov bolo prinavrátiť areálu bývalých kúpeľov Šóšár neďaleko obce Želovce kultúrneho ducha usporadúvaním spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a činností a tým všestranne podporiť duchovný a fyzický rozvoj osobnosti. Kúpele Šóšár boli od prvej polovice 19. storočia svojimi prameňmi zemito-zásadito-slanej minerálnej vody nielen liečebným, ale aj kultúrnym a zábavným centrom okolia. Od čias nežnej revolúcie sa tento areál žiaľ dlhé roky nevyužíval a chátral. Dnes už z časti vyčistený a verejnosti sprístupnený areál sa chváli dvoma studňami s možnosťou čerpania minerálnej vody, ohniskom, zrekonštruovanou pivnicou, obnoveným javiskom, osadeným dreveným altánkom - podobne ako to bolo v minulosti. Veríme, že oživením kúpeľného miesta Šóšár by sa vytvoril dobrý základ aj pre miestny turizmus.

Našim cieľom bolo zlepšenie podmienok pre rozvíjanie fyzických zdatností detí, zdokonaľovanie koordinácie pohybov, celkového telesného vývoja, duševného rozvoja ,stimulovanie tvorivosti, fantázie a kreativity vytvorením kvalitného a bezpečného priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy. V lone prírody sme vybudovali detské ihrisko s vhodnými komponentami. Nainštalovali sme náučné tabule k lepšiemu spoznávaniu flóry a fauny lesoparku. Osadením lavičiek sme pripravili miesto pre oddych na spoločné trávenie voľného času s deťmi, komunikáciu a sociálne väzby, čítanie, ale aj na oddych počas podujatí.

Chceme dosiahnuť, aby si ľudia opäť začali uvedomovať význam lesov, pobyt na čerstvom vzduchu, dôležitosť vzťahov medzi generáciami, trávenie voľného času aktívne a prehĺbenie vzťahu detí k lesom a živým a neživým organizmom prostredia.

Naša spolupracovníčka Júlia Hodásiová tento projekt odporučila. Páčilo sa jej nasadenie ľudí, dobrovoľníkov, ktorí revitalizáciu napriek rôznym prekážkam stále nevzdali. Na realizácii projektu sa taktiež sama zúčastnila a bola jeho koordinátorkou.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 4996 EUR
Top