Záhrada pre všetkých, Belá – Dulice

Cieľom projektu Záhrada pre všetkých bolo rozvíjanie komunitnej záhrady, ktorej úlohou je podporiť zdravie a kvalitu života obyvateľov mesta Martin, zlepšiť biodiverzitu, podporiť udržateľné spravovanie zdrojov a podporiť prírodné pestovanie. Vytvorili sme 8 nových komunitných záhonov na pestovanie, komunitné kompostovisko, senzorický chodník pre deti a chodník z prírodných kameňov pre uľahčenie pohybu po záhrade. Organizovali sme niekoľko workshopov pre verejnosť s cieľom zvýšiť povedomie o záhrade, kompostovaní a permakultúre. Tento projekt viedla naša šikovná spolupracovníčka Alena Dubovcová z predajne v Martine.

Tento projekt sme podporili sumou 4 732,90 €.

Top