AUTIsvet pre lepší svet, Trnava

Cieľom projektu AUTIsvet pre lepší svet bolo využiť potenciál exteriéru v areáli školy, kde sa nachádza DS AUTIsvet a vytvoriť tak bezpečný priestor pre klientov s mentálnym či iným zdravotným znevýhodnením (s autizmom, ale aj s inými diagnózami), pre pracovnú terapiu, relaxáciu, voľnočasové aktivity, ale aj sociálnu rehabilitáciu. Ďalším cieľom bolo aplikovať prvky udržateľnosti a ekológie a vybudovať tak miesto pre krajšie zajtrajšky. Prostredníctvom vytvorenia príjemného prostredia sme podporili plnohodnotné prežitie každého dňa, vyzdvihli ľudskosť a dôstojnosť, aby sa títo mladí ľudia cítili potrební, užitoční a aby sa radi združovali na tomto mieste a naďalej ho aj zveľaďovali. Realizácia projektu sa ukázala ako veľmi podnetná pre vymýšľanie nových činností a aktivít s nimi súvisiacich, na ktorých sa klienti veľmi radi podieľajú. Projekt viedla naša šikovná spolupracovníčka Adriána Tomašovičová z rezortu Logistika.

Tento projekt sme podporili sumou 5000 €.

Top