Komunitné exteriérové centrum, Pusté Úľany

Cieľom tohto projektu našej spolupracovníčky Zuzany Kleny Kostkovej z rezortu Financie a Controlling bolo vytvoriť vonkajší priestor v Pustých Úľanoch, kde sa komunita môže stretávať, relaxovať, kvalitne tráviť čas či plánovať ďalšie komunitné aktivity. Prešiel dlhú cestu od prvých plánov a konceptov až k samotnej realizácii. Tento priestor je dnes krásnou realitou, na ktorú sme mimoriadne hrdí. Postavili sme oddychové prvky, ohnisko s grilovacím roštom, vysadili sme kvetiny a kríky. Urobili sme prípravu (závesný systém) na projekčnú plochu na open air kino. S ohľadom na životné prostredie sme sa zamerali aj na vodozádržné opatrenia, aby sme tak zachytili cennú vodu. Bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali svoj čas a energiu, by tento projekt nebolo možné zrealizovať. Ich ochota a entuziazmus boli hnacou silou za dosiahnutím toho, čo dnes máme. Vďaka patrí každému, kto prispel svojím dielom k tomuto projektu. Dobrovoľníci boli stavebníkmi, záhradkármi, organizátormi a nadšenými zástancami tejto myšlienky. Veľmi nás teší, ako takto vytvorené priestory žijú a skvalitňujú život blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Tento projekt sme podporili sumou 5 000 €.
Top