Revitalizácia obecného parku a materskej školy, Hurbanova Ves

Projekt revitalizácie obecného parku a materskej školy je zameraný na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu dobrovoľníctva a rozvoj komunít. Mal ho pod palcom náš šikovný spolupracovník Michal Garbiar z rezortu Logistika. Spoločnými silami sa nám podarilo vybudovať v škôlke v Hurbanovej Vsi hmyzí hotel, ktorý škôlkari naplnili vhodným materiálom nazbieraným počas prechádzky v parku. Ďalej vyvýšené záhony, do ktorých si škôlkari nasadili bylinky a jahôdky, a osadili sme aj zbernú nádobu na zachytávanie dažďovej vody, aby mali deti čím tieto bylinky polievať. V parku sme vybudovali mlátový chodník, hmyzí hotel, lavičky, smetný kôš, náučnú tabuľu a pre najmenších návštevníkov parku tzv. škôlku. Nebolo jednoduché všetko naplánovať a zabezpečiť, ale podarilo sa nám to, a keď vidíme výsledok, sme radi, že sme sa do toho pustili. Veríme, že naše úsilie prispeje k edukácii detí a spájaniu komunít rôzneho veku.

Tento projekt sme podporili sumou 4 151,24 €.

Top