Keď Margarétka rozkvitne, Vrútky

Cieľom projektu našej spolupracovníčky Kariny Šťastnej z predajne zo Žiliny bolo priniesť viac prírody a zelene do materskej školy vo Vrútkach. V areáli vybudovali vonkajšie sedenie pre deti s tabuľou na písanie. Vytvorili tým miesto, kde si budú môcť deti s praktickými činnosťami obohacovať svoje vedomosti o prírode a o ochrane životného prostredia, spoznávať krásu prírody a samozrejme priamo sa zúčastňovať pri starostlivosti o prírodu. Takisto na dvore doplnili niektoré hracie prvky, a tým podporili aj pohybovú aktivitu škôlkarov.

Tento projekt sme podporili sumou 3 065,95 €.

Top