Stena pouč ma II, Pohorelá

Marianna Syčová, filiálka v Banskej Bystrici

Mariannkina veľká radosť z úspešne dokončeného minuloročného projektu sa premenila na odhodlanie prispieť ďalšou troškou na dobrú vec a neváhala organizáciu osloviť či by nechceli v projekte pokračovať aj druhý rok. Čo sa podarilo zrealizovať minulý rok? „Minuloročný projekt prispel k atraktívnejšiemu vyučovaciemu procesu na Základnej škole v Pohorelej, nakoľko boli deti zapájané do projektov, ktoré sami prezentovali v revitalizovanom areáli školy. Veľká časť vyučovania prebehla v areáli, ktorý je obklopený zeleňou, a tak sa stalo vyučovanie zaujímavejším. Deti boli priamo zapojené aj do starostlivosti o areál, a tak sa hravou formou učili o drevinách, kvetoch, vodstve, včielkach, ochrane životného prostredia a budovaní dobrých medziľudských vzťahov. Minuloročný projekt čaká tento rok pokračovanie, do ktorého budú zapojení aj seniori, ktorí budú formou odovzdávania skúseností učiť mladšiu generáciu. Počas realizácie projektu budú prebiehať rôzne workshopy.“ Najväčšou výzvou pre Mariannku bolo, ako sama hovorí, skoordinovať prácu ľudí, s ktorými sa pred tým nikdy nestrela a improvizácia v prípade zlého počasia.

Tento projekt sme podporili sumou 4 987,22 €.

Top