Zázračná krajina Recyklonie, Súlovce

Aneta Malinová, rezort Marketing a nákup

Anetka vníma dobrovoľníctvo ako pozitívnu a obohacujúcu činnosť, ktorá ju vždy lákala a fascinovala. Tento rok sa preto už po druhýkrát stáva koordinátorkou projektu - bude pokračovať v projekte z roku 2022. Tentokrát sa projekt zameriava na prácu s odpadmi, rozvoj pozitívneho vzťahu k prírode a pochopenie vplyvu ľudskej činnosti na ochranu či poškodzovanie životného prostredia. Hlavným cieľom tohto projektu je vychovať deti k zodpovednému a uvedomelému prístupu k životnému prostrediu. Realizovať sa bude opäť v spolupráci s MŠ Súlovce, s ktorou má Anetka pozitívnu skúsenosť z predchádzajúceho obdobia. Ako Anetka vníma dobrovoľníctvo? „Je to príležitosť vyskúšať si nové veci, organizovať a venovať svoj čas zmysluplným aktivitám a projektom, pomáhať iným a zdieľať pozitívnu energiu. Zároveň je to moja cesta, ako prispieť k vytváraniu lepšieho a krajšieho sveta. Angažovanie sa v dobrovoľníckej práci je prospešné nielen pre tých, ktorým pomáhame, ale aj pre nás dobrovoľníkov. Prináša nové príležitosti na osobný rast, rozvoj zručností a budovanie priateľstiev. V neposlednom rade dobrovoľníctvo poskytuje príjemnú zmenu od každodennej rutiny a umožňuje oddýchnuť si a načerpať novú energiu.“

Tento projekt sme podporili sumou 2 700 €.


Top