Revitalizácia dvora – Environmentálne zážitkové učenie, Bratislava

Patrícia Hughes, rezort Marketing a nákup​​​​​​​

Patrícia už dlhšie uvažovala, že by sa zapojila do dobrovoľníckej aktivity. S nástupom jej detí do škôlky sa stala súčasťou organizácie Brnkáčik a výzvu na zapojenie do dm {spoločne} brala ako jasné znamenie. „Rolu koordinátora beriem ako výzvu a teší ma, že týmto spôsobom môžem priložiť ruku k dielu. Veľkou motiváciu je pre mňa zoznámenie sa s novými ľuďmi, nadobudnutie nových skúseností a očakávaný výsledok projektu.“ V rámci projektu chcú zrevitalizovať priestranný školský dvor, ktorý je využívaný deťmi z MŠ a ZŠ a zároveň prístupný pre verejnosť. V pláne majú vybudovanie vyvýšených záhonov, kde si deti spolu s učiteľkami zasadia medonosné a lúčne kvety, nainštalovanie nádoby na zber dažďovej vody, ktorú budú deti používať na polievanie kvetov, umiestnenie kompostéra do priestorov dvora a montáž interaktívnych náučných tabúľ pre deti. Všetky tieto aktivity chcú následne podporiť zážitkovými exkurziami pre deti. Do priestorov dvora plánujú umiestniť aj vŕbový domček, ktorý deťom spríjemní pobyt na školskom dvore a motýliu záhradu, kde budú môcť deti zblízka pozorovať rast húseničiek, ich premenu na kukly a napokon zážitok na celý život – vyliahnutie motýľov, ktoré vypustia do prírody. Ako najväčšiu výzvu vníma Patrícia časovú náročnosť celého projektu, ale ako sama povedala, keďže majú perfektný realizačný tím, verí, že to hravo zvládnu.

Tento projekt sme podporili sumou 4 974,70 €.


Top