Späť na prehľad blogu

Raj na Zlatej

Naša škola bola zriadená v roku 1961. V jej areály je vela zelených plôch, ktorých funkcnost je potrebné zvýšit. Mnohé prvky sú dlhodobo len kosené a pri vhodných zásahoch by vznikli moderné a hlavne funkcné stanovištia, ktoré by zlepšili nielen estetický dojem, ale slúžili by aj ako netradicné prostredie pri vyucovaní biológie, prírodovedy, techniky, cí fyziky. Chceme vytvorit príjemné podmienky nielen žiakom našej školy, ale aj budúcim návštevníkom zo živocíšnej ríše.
Naša škola bola zriadená v roku 1961. V jej areály je vela zelených plôch, ktorých funkcnost je potrebné zvýšit. Mnohé prvky sú dlhodobo len kosené a pri vhodných zásahoch by vznikli moderné a hlavne funkcné stanovištia, ktoré by zlepšili nielen estetický dojem, ale slúžili by aj ako netradicné prostredie pri vyucovaní biológie, prírodovedy, techniky, cí fyziky. Chceme vytvorit príjemné podmienky nielen žiakom našej školy, ale aj budúcim návštevníkom zo živocíšnej ríše.
Top