Späť do blogu

Raj na Zlatej máme takmer hotový.

Projekt Raj na Zlatej v Rožňave máme takmer hotový. Podarilo sa nám zvládnuť úlohy, ktoré sme si dali ako cieľ nášho projektu.
Hmyzí domček už našiel svoje miesto a čaká na naplnenie aby mohol privítať návštevníkov. Bylinkovú záhradu sme rozšírili o ďalšie bylinky, ktoré nám darovali rodičia žiakov školy, kvietky zasadené do pneumatík nám rastú. Zasadili sme Hlohyňu šarlátovú, ktorá nám v budúcnosti vytvorí krásny živý plot. Najväčšia skúška nás však čakala pri vytváraní dažďovej záhrady. Podarilo sa a vďaka usilovnej práci zamestnancov školy sa pýšime vytvorenou dažďovou záhradou , ktorá bude plniť svoj účel.
Top