Späť na prehľad blogu

Zelená terasa

Naša sídlisková škola disponuje rozľahlou školskou terasou, ktorá sa nachádza pred triedami 1. stupňa. Jej využívanie je výrazne obmedzené počas horúčav. Našim zámerom je betónovú plochu terasy zazeleniť a vniesť do nej život aj pomocou zachytenej dažďovej vody. Chceme na nej postaviť 3 pergoly každú s rozmermi 5 x 6 metrov, okolo ktorých vysadíme popínavé rastliny tak, aby vytvorili zelené steny. Tie celý priestor terasy príjemne zatienia a schladia. Takto vytvorené prírodné učebne umožnia využívanie terasy aj počas horúčav a to jednak na vyučovanie, trávenie prestávok a popoludní na oddychovú činnosť pre školský klub. Na pergoly umiestnime vtáčie búdky a napájadlá, aby sme poskytli životný priestor vtáčikom a terasa ožila ich spevom. Zachytená dažďová bude slúžiť nielen na zavlažovanie, ale zníži aj teplotu prostredia a zvýši vlhkosť.
Naša sídlisková škola disponuje rozľahlou školskou terasou, ktorá sa nachádza pred triedami 1. stupňa. Jej využívanie je výrazne obmedzené počas horúčav. Našim zámerom je betónovú plochu terasy zazeleniť a vniesť do nej život aj pomocou zachytenej dažďovej vody. Chceme na nej postaviť 3 pergoly každú s rozmermi 5 x 6 metrov, okolo ktorých vysadíme popínavé rastliny tak, aby vytvorili zelené steny. Tie celý priestor terasy príjemne zatienia a schladia. Takto vytvorené prírodné učebne umožnia využívanie terasy aj počas horúčav a to jednak na vyučovanie, trávenie prestávok a popoludní na oddychovú činnosť pre školský klub. Na pergoly umiestnime vtáčie búdky a napájadlá, aby sme poskytli životný priestor vtáčikom a terasa ožila ich spevom. Zachytená dažďová bude slúžiť nielen na zavlažovanie, ale zníži aj teplotu prostredia a zvýši vlhkosť.
Top