Späť na prehľad blogu

Zatrávňovací pás a výsadba zelene v oddychovej zóne.

Vybudovanie zatrávňovacieho pásu a výsadba zelene v oddychovej zóne v obci Slovenské Pravno. Predcházať nepriaznivým vplyvom počasia pri prívalových dažďoch by sme cheli prostredníctvom klimatických prvkov. V miernom svahu vybudujeme zatrávňovací pás z betónových zatrávňovacích dlažieb spojených s výsadbou rastlín a malých kríčkov, ktoré by slúžili na zadržiavanie vody.
Vybudovanie zatrávňovacieho pásu a výsadba zelene v oddychovej zóne v obci Slovenské Pravno. Predcházať nepriaznivým vplyvom počasia pri prívalových dažďoch by sme cheli prostredníctvom klimatických prvkov. V miernom svahu vybudujeme zatrávňovací pás z betónových zatrávňovacích dlažieb spojených s výsadbou rastlín a malých kríčkov, ktoré by slúžili na zadržiavanie vody.
Top