Späť na prehľad blogu

Využitie dažďovej vody v prírode

Cieľom projektu je eliminácia klimatických zmien pomocou vybudovania zelenej infraštruktúry a zberu dažďovej vody. Pomocou aktivít projektu chceme dostať do povedomia najmenších obyvateľov danú problematiku zmeny klímy a ochrany životného prostredia. V rámci MŠ na Dunajskej ulici v Šamoríne chceme uskutočniť výsadbu zelenej infraštruktúry, vertikálnej zelene a vybudovať systém zberu dažďovej vody tak, aby sme deťom ukázali dôležitosť zelene a cennosť vody v našom prostredí.
Cieľom projektu je eliminácia klimatických zmien pomocou vybudovania zelenej infraštruktúry a zberu dažďovej vody. Pomocou aktivít projektu chceme dostať do povedomia najmenších obyvateľov danú problematiku zmeny klímy a ochrany životného prostredia. V rámci MŠ na Dunajskej ulici v Šamoríne chceme uskutočniť výsadbu zelenej infraštruktúry, vertikálnej zelene a vybudovať systém zberu dažďovej vody tak, aby sme deťom ukázali dôležitosť zelene a cennosť vody v našom prostredí.
Top