Späť na prehľad blogu

Vodozádržnými systémami k zelenším plochám

Košice sú tento rok Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva čo prispelo k aktívnejšiemu zapájaniu sa do rôznych dobrovoľníckych akcií. Upratovaním verejných priestranstiev, maľovaním oplotení ihrísk, znižovaním environmentálnych záťaží budovaním jazierok v areáli školy a mnohými inými aktivitami, sa naša mestská časť stáva krajšou a zdravšou. Veľkým lákadlom pre všetky generácie je aj náš športovo - zábavný areál, v ktorom sa nachádzajú ihriská (dopravné, multifunkčné, golfové, detské), skate park, ľadová plocha a pod. V areáli sú tiež objekty ( WC, vstupná budova, požičovňa bicyklov, a pod.), ktoré majú odkvapové systémy vyvedené do kanála, čím vodu samovoľne odvádzame preč z areálu teda aj z mesta. Preto sme sa začali zaoberať myšlienkou vybudovania dažďovej záhrady, aby sme zabránili úniku vody do kanála a takýmito vodozádržnými krokmi prispeli k zelenším plochám a k uchovávaniu vody v našej mestskej časti. Radi by sme skombinovali zadržiavanie dažďovej vody (dažďová záhrada so zbernou nádobou na vodu). Tým, že areál navštevuje veľa detí, ukázali a naučili by sme ich zábavným spôsobom aké je dôležité zachytávať vodu a ochladzovať vzduch.
Košice sú tento rok Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva čo prispelo k aktívnejšiemu zapájaniu sa do rôznych dobrovoľníckych akcií. Upratovaním verejných priestranstiev, maľovaním oplotení ihrísk, znižovaním environmentálnych záťaží budovaním jazierok v areáli školy a mnohými inými aktivitami, sa naša mestská časť stáva krajšou a zdravšou. Veľkým lákadlom pre všetky generácie je aj náš športovo - zábavný areál, v ktorom sa nachádzajú ihriská (dopravné, multifunkčné, golfové, detské), skate park, ľadová plocha a pod. V areáli sú tiež objekty ( WC, vstupná budova, požičovňa bicyklov, a pod.), ktoré majú odkvapové systémy vyvedené do kanála, čím vodu samovoľne odvádzame preč z areálu teda aj z mesta. Preto sme sa začali zaoberať myšlienkou vybudovania dažďovej záhrady, aby sme zabránili úniku vody do kanála a takýmito vodozádržnými krokmi prispeli k zelenším plochám a k uchovávaniu vody v našej mestskej časti. Radi by sme skombinovali zadržiavanie dažďovej vody (dažďová záhrada so zbernou nádobou na vodu). Tým, že areál navštevuje veľa detí, ukázali a naučili by sme ich zábavným spôsobom aké je dôležité zachytávať vodu a ochladzovať vzduch.
Top