Späť na prehľad blogu

Vertikálna zelená stena

Pomocou projektu "Klíma nás spája" chceme vytvoriť súvislú vertikálnu zelenú plochu, ktorá bude slúžiť na predelenie priestoru pre veľkoobjemové kontajnerové nádoby na odpad od príjazdovej komunikácie a bylinkovej záhradky. V našom areáli využijeme naplno jej výhody - zelená stena prispeje k zlepšeniu mikroklimatických podmienok a tepelných pomerov. Rovnako bude slúžiť ako účinná protihluková bariéra, filter škodlivín zo vzduchu i lapač prachu a pozitívne vplývať na psychiku človeka.
Pomocou projektu "Klíma nás spája" chceme vytvoriť súvislú vertikálnu zelenú plochu, ktorá bude slúžiť na predelenie priestoru pre veľkoobjemové kontajnerové nádoby na odpad od príjazdovej komunikácie a bylinkovej záhradky. V našom areáli využijeme naplno jej výhody - zelená stena prispeje k zlepšeniu mikroklimatických podmienok a tepelných pomerov. Rovnako bude slúžiť ako účinná protihluková bariéra, filter škodlivín zo vzduchu i lapač prachu a pozitívne vplývať na psychiku človeka.
Top