Späť na prehľad blogu

Projekt Akvapónia

Projekt je zameraný na priblíženie alternatívneho pestovania zeleniny a súčasne chovu rýb. Cieľom je poukázať na možnosť ekologického pestovania rastlín a chovu živočíchov (rýb) bez použitia pesticíd a antibiotík.
Projekt je zameraný na priblíženie alternatívneho pestovania zeleniny a súčasne chovu rýb. Cieľom je poukázať na možnosť ekologického pestovania rastlín a chovu živočíchov (rýb) bez použitia pesticíd a antibiotík.
Top