Späť na prehľad blogu

Baťovianska záhrada - zelená oáza v meste

Baťovianska záhrada- zelená oáza v meste, Unikátny, historický priestor v centre mesta vyčlenený firmou Baťa už pri výstavbe mesta na mestskú záhradu chátra. Táto zelená plocha má možnosť zachytávať vodu zo susediacich garáží a ponúka priestor pre pestrý nelesný stromový a kríkový porasť, ktroré by z tejto vody profitovali, zadržiaval vodu a vytváral tieň. Umiestnenie záhrady je ideálne na prilákanie širokej verenosti, ktorá bude mať možnosť spoznať (a zapojiť sa do tvorby) enviromentálnych opatrení pre všetky generácie a nesķôr v tieni stromov relaxovať alebo aktívne oddychovať.
Baťovianska záhrada- zelená oáza v meste, Unikátny, historický priestor v centre mesta vyčlenený firmou Baťa už pri výstavbe mesta na mestskú záhradu chátra. Táto zelená plocha má možnosť zachytávať vodu zo susediacich garáží a ponúka priestor pre pestrý nelesný stromový a kríkový porasť, ktroré by z tejto vody profitovali, zadržiaval vodu a vytváral tieň. Umiestnenie záhrady je ideálne na prilákanie širokej verenosti, ktorá bude mať možnosť spoznať (a zapojiť sa do tvorby) enviromentálnych opatrení pre všetky generácie a nesķôr v tieni stromov relaxovať alebo aktívne oddychovať.
Top