Späť na prehľad blogu

"Aj my vieme byť EKO"

Hlavným cieľom projektu je premeniť dlhodobo nevyužívaný pozemok na relaxačno - oddychovú záhradnú zónu plnú kvetov, byliniek, kríkov a oddychových lavičiek, kde sa budú stretávať všetky generácie - prijímatelia sociálnej služby, ktorí žijú v priľahlom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a známi, deti z neďalekého detského domova a návštevníci miestnej knižnice, a to takou aktivitou, ktorá by pomohla zmierňovať a prispôsobovať sa dopadom zmeny klímy na naše prostredie. Chceme ich obklopiť zeleňou, výsadbou kvetov a kríkov prilákať drobný hmyz a vtáčikov, čím podporíme lepšiu mikroklímu aj zadržiavanie a odpar vody v území. Zároveň chceme podporiť seniorov a zdravotne znevýhodnených v ich sebarealizácii v starostlivosti o záhradku, naučiť ich chrániť a vážiť si našu prírodu. Všetky práce sa budú realizovať dobrovoľníckymi aktivitami, hlavnými nákladmi projektu bude nákup rastlín do vertikálnej záhrady, rastlín a kríkov na zvýšenie prvkov zelenej infraštruktúry a zatrávňovacej dlažby a trávového osiva, ostatný potrebný materiál získame z iných zdrojov (lavičky, záhradnícku plsť, zavlažovací systém, náradie a niektoré druhy rastliniek).
Hlavným cieľom projektu je premeniť dlhodobo nevyužívaný pozemok na relaxačno - oddychovú záhradnú zónu plnú kvetov, byliniek, kríkov a oddychových lavičiek, kde sa budú stretávať všetky generácie - prijímatelia sociálnej služby, ktorí žijú v priľahlom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a známi, deti z neďalekého detského domova a návštevníci miestnej knižnice, a to takou aktivitou, ktorá by pomohla zmierňovať a prispôsobovať sa dopadom zmeny klímy na naše prostredie. Chceme ich obklopiť zeleňou, výsadbou kvetov a kríkov prilákať drobný hmyz a vtáčikov, čím podporíme lepšiu mikroklímu aj zadržiavanie a odpar vody v území. Zároveň chceme podporiť seniorov a zdravotne znevýhodnených v ich sebarealizácii v starostlivosti o záhradku, naučiť ich chrániť a vážiť si našu prírodu. Všetky práce sa budú realizovať dobrovoľníckymi aktivitami, hlavnými nákladmi projektu bude nákup rastlín do vertikálnej záhrady, rastlín a kríkov na zvýšenie prvkov zelenej infraštruktúry a zatrávňovacej dlažby a trávového osiva, ostatný potrebný materiál získame z iných zdrojov (lavičky, záhradnícku plsť, zavlažovací systém, náradie a niektoré druhy rastliniek).
Top