Späť na prehľad blogu

Živá záhrada – rozmanitosť na malom priestore - Ochrana biodiverzity v areáli školy

Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je rozšírenie využitia areálu ku skvalitneniu interaktívneho vyučovacieho procesu, k relaxácii, oddychu a v neposlednom rade prezentácia širšej verejnosti, vyplývajúca z podmienok udržania si certifikátu Zelenej školy a Ukážkovej Prírodnej záhrady. Chceme nadviazať na aktivity spojené s realizáciou tohto projektu a vytvoriť ďalší priestor, ktorý by slúžil okrem relaxu aj na zážitkové učenie a organizované besedy v prírodnom prostredí nielen pre deti z nášho zariadenia, ale aj návštevníkov iných základných, materských škôl a verejnosti, ktorým je sprístupnená naša záhrada ako ukážka certifikovanej Prírodnej záhrady. Projekt je určený hlavne pre zdravotne znevýhodnené a imobilné deti špeciálnych materských, základných a praktických škôl a deti materských a základných škôl z blízkeho okolia a trenčianskeho regiónu, ako aj širokú verejnosť, ktorá navštevuje našu školu počas rôznych akcií, poriadaných našou Zelenou školou a počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, do ktorého je naša Prírodná záhrada každoročne zapojená.
Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je rozšírenie využitia areálu ku skvalitneniu interaktívneho vyučovacieho procesu, k relaxácii, oddychu a v neposlednom rade prezentácia širšej verejnosti, vyplývajúca z podmienok udržania si certifikátu Zelenej školy a Ukážkovej Prírodnej záhrady. Chceme nadviazať na aktivity spojené s realizáciou tohto projektu a vytvoriť ďalší priestor, ktorý by slúžil okrem relaxu aj na zážitkové učenie a organizované besedy v prírodnom prostredí nielen pre deti z nášho zariadenia, ale aj návštevníkov iných základných, materských škôl a verejnosti, ktorým je sprístupnená naša záhrada ako ukážka certifikovanej Prírodnej záhrady. Projekt je určený hlavne pre zdravotne znevýhodnené a imobilné deti špeciálnych materských, základných a praktických škôl a deti materských a základných škôl z blízkeho okolia a trenčianskeho regiónu, ako aj širokú verejnosť, ktorá navštevuje našu školu počas rôznych akcií, poriadaných našou Zelenou školou a počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, do ktorého je naša Prírodná záhrada každoročne zapojená.
Top