Klíma nás spája

Teší nás, že Vás môžeme opätovne osloviť s iniciatívou na podporu dobrovoľníctva dm {spoločne}.


Aj tento rok hľadáme výnimočné projekty a aktivity, ktoré chceme na Slovensku SPOLOČNE podporiť, a to cez náš nový projekt Klíma nás spája, ktorý pripravujeme v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica.
 
Jeho podstatou sú adaptačné opatrenia na zmenu klímy v 25 vybraných obciach, mestách alebo mestských častiach prostredníctvom ich praktickej realizácie. Adaptačné opatrenia na zmenu klímy sú momentálne environmentálnou prioritou nielen na globálnej, ale  aj na európskej a národnej úrovni.
 

Aby sa téma nestala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, ponúkame spoločne vybraným projektom škálu adaptačných opatrení, ktoré sú v rámci projektu cenovo dostupné, replikovateľné a realizovateľné.
 

 

O aké adapatačné opatrenia ide?

Uvádzame zopár príkladov:

   


Čo poskytneme?

 


V akých fázach bude iniciatíva prebiehať?

 

Fáza 1: Zber návrhov na projekty


Od 2. septembra až do 15. októbra 2019 máte možnosť prihlásiť alebo odporučiť mesto, obec alebo organizáciu alebo všeobecne prospešný projekt, ktorý si zaslúži, aby sme ho spoločne podporili.

Odporučiť projekt či organizáciu môže naozaj ktokoľvek.

Prihlásiť projekt či aktivitu však môže len mesto, obec alebo organizácia a to cez Prihlasovací formulár.

 

Fáza 2: Hodnotenie 


Všetky prihlásené projekty prejdú pred ich zverejnením na tejto webstránke krátkou kontrolou, či spĺňajú základné podmienky. Následne bude projekt zverejnený. Po ukončení prihlasovania projektov, 16. októbra 2019, vstúpi iniciatíva do fázy hodnotenia.

Hodnotenie bude prebiehať v 2 kolách:

 

Fáza 3: Realizácia 


Všetky vybrané projekty sa budú realizovať od apríla do októbra 2020, za účasti zástupcov miest, obcí, organizácií, dm spolupracovníkov a, ako dúfame, aj angažovaných dm zákazníkov. Sledujte priebežne našu webstránku a zapojte sa do víťazných projektov. Už teraz sa tešíme na osobné stretnutie. 

Top