Späť do blogu

NÁŠ TIP!

Vytvorte si zasakovací záhon
Zasakovací záhon je priehlbina, ktorá slúži na zber dažďovej vody. Zberá vodu zo spevnených plôch, ako sú strechy, cesty a chodníky, alebo zo zatrávnených prudších svahov, po ktorých počas dažďa voda steká nadol. Aby sa stekajúca voda mohla vsiaknuť do podložia a nedochádzalo k zaplaveniu či zbytočnému odtoku vody z územia, je pod záhonmi vytvorené štrkové podložie do hĺbky 40 cm. Zasakovacie záhony dovoľujú zasadeným rastlinám prežiť aj obdobie dlhšieho sucha a zároveň postupným vyparovaním zozbieranej vody zlepšujú mikroklímu okolia. Pri správnej voľbe druhov môžu poskytovať potravu a úkryt aj rôznym druhom opeľovačov.

Viac si prečítate na : https://www.klimaspaja.sk/ako-hospodarit-s-dazdovou-vodou/
Top