Späť do blogu

Krok po kroku k vytúženému cieľu.

Vo Vinosadoch práca na projekte úspešne pokračuje. Osadili nádrž, zabetónovali, osadili potrubie. Zachytenú dažďovú vodu už toto leto môžu používať na polievanie. V blízkej dobe pripravujú: brigádu klubu žien na vysádzanie rastlín a 26. 6. 2020 budú organizovať kultúrne podujatie Jánske ohne, kedy bude nádvorie a pivnica opäť otvorená pre verejnosť. Srdečne Vás pozývam.
O 17:00 hod. sa bude konať otvorenie nádvoria a odovzdanie do užívania verejnosti.
Top