Späť do blogu

Rozbehli sme náš projekt

Stretli sa odhodlaní, šikovní a pracovití ľudia, ktorí spojili svoje sily, a tak ich ani kríza nezaskočila. V priebehu týždňa od 20. - 26. apríla 2020 nastal v areáli škôlky v Podrečanoch ,,taký menší prevrat“: Prebieha úprava terénu a preosievanie zeme na prípravu zatrávnenej plochy. Starý plot, ktorý už dávno neplnil svoju funkciu zmizol a bol nahradený novým, na altánku boli namontované žľaby, ktoré ešte čakajú na sudy-na zber dažďovej vody a nenápadný kúsok zeme pri altánku sa pod rukami pani riaditeľky Angeliky P., pani učiteľky Lucky K. a pani kuchárky Želky L. mení na krásnu bylinkovú skalku.
Top