Späť do blogu

V Dubnici sa chystajú vytvoriť novú "živú" lúku

S projektom „Bzučiaci potok“, vďaka ktorému vyrastie biodiverzitná lúka v bezprostrednej blízkosti Dubnického potoka na sídlisku Pod kaštieľom, prišiel referát životného prostredia dubnickej radnice. „Aj prostredníctvom tejto aktivity chceme ochrániť druhovú rozmanitosť fauny a flóry v meste, zaviesť prírode blízku údržbu verejnej zelene a aspoň čiastočne tak zmierniť dopady klímy na životné prostredie,“ vysvetlil Juraj Prekop z referátu životného prostredia s tým, že kvetinová lúka bude obsahovať viac ako 150 rastlinných druhov. S prípravou lúky môžu pomôcť dobrovoľníci v rámci akcie Hurá na sídlisko Okrem použitia takmer 15 kg osiva lúčnej zmesi bude súčasťou novej kvetinovej lúky aj výsadba stromov a krov. Medonosné dreviny budú zabezpečovať prvú jarnú pastvu pre opeľovače, ktoré sa budú na lúke vyskytovať. „Okrem ochrany druhovej rozmanitosti je projekt dôležitý aj pre efektívne hospodárenie vodou a jej zadržiavanie v pôdnom profile prostredníctvom koreňového systému novovysadených drevín. Zmiernenie dopadov klímy na životné prostredie zabezpečíme aj znížením frekvencie kosieb zo súčasných päťkrát na dvakrát ročne,“ priblížil Juraj Prekop. Mesto Dubnica nad Váhom zároveň vyzýva dobrovoľníkov, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, aby prišli v sobotu 3. októbra medzi 9.00 h – 12.00 h na trávnatú plochu pri Dubnickom potoku na sídlisku Pod kaštieľom. Okrem dobrovoľníkov pomôžu s prípravou a výsadbou aj dobrovoľníci z dm drogerie markt, študenti miestneho gymnázia či Záhradnícke centrum u Lukáčov. Projekt je realizovaný v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a s finančnou podporou dm drogerie markt.
Top