Späť do blogu

Pod Pajštúnom v Borinke ožíva dávna tradícia

Nedeľné daždivé počasie nemohlo byť symbolickejšie! Voda je život. A nový život plánujú vniesť v obci Borinka do zničenej studničky s priľahlou mokraďou – miestnymi nazývanou „Rybníček“. Pekná, ale zanedbaná prírodná lokalita, ktorá vysychá, sa rozprestiera pod turistickou cestou vedúcou na zrúcaninu hradu Pajštún. Dlhé obdobie slúžila studnička – s honosným menom Kráľovská – okoloidúcim ako zdroj osvieženia. Vyše 10 rokov je už však bez vody – úplne vyschnutá. Pomohlo tomu presvetlenie v lese naokolo a tiež obrovský spadnutý kmeň, ktorý porušil prívod vody i obmurovku. Trpí aj blízka mokraď. Za iniciatívou revitalizácie Kráľovskej studničky stojí Občianske združenie (OZ) Pajštún. Včerajšia nedeľná (31. 5.) akcia tradičného zvyku „otvárania studničiek“ symbolicky odštartovala projekt obnovy. Mala za cieľ zvýšiť záujem o túto studničku v Karpatoch.
Aj napriek výdatnému dažďu sa v Borinke popoludní stretla takmer „polstovka“ ľudí s výraznou presilou malých detí, aby sa po lesnom chodníku presunuli k studničke. Symbolicky po ceste spievali piesne o vode. Pri Kráľovskej studničke vyslovili deti pre ňu svoje želania, poďakovalo sa všetkým štyrom živlov najmä vode, odovzdal sa dar v podobe chleba a soli. Nakoniec zavŕšila akciu envirovýchovná hra pre deti a zaznel nádherný spev Lucie Piršelovej vybranej časti z hudobného cyklu „Otvírání studánek“ od Bohuslava Martinů.
Rozbahnený terén, ktorý si užívali najmä deti, ostro kontrastoval s vyprahnutým prameňom. Pritom Kráľovská studnička s vyvierajúcim prameňom a mokraďou v lese pod hradom Pajštún roky príjemne ochladzovali miestnu klímu. Hrádza mokrade bola však porušená a voda zo studničky do nej pritekala len málo. Preto sa OZ Pajštún z Borinky podujalo súčasný stav zlepšiť a uchádzalo sa o malý grant z programu Klíma nás spája na podporu budovania lokálnych klimatických adaptačných opatrení v obciach financovaný dm drogerie markt Slovensko a koordinovaný CEEV Živica. Borinka uspela s ďalšími 24 obcami z celého Slovenska.
„Sme veľmi radi, že nám pred dnešným podujatím obec pomohla tak, že traktorom odtiahla preč strom, ktorý spadol práve na studničku. Studničku sme potom vyčistili od nanesenej hliny, lístia a konárov. Snáď sa podarí obnoviť nádržku s prívodom a voda sa tu znovu objaví. Ešte zostáva zastrešiť ju a upraviť trochu okolie, aby sa to znovu nezanieslo. Ďalším veľmi dôležitým krokom bude obnova mokrade”, hovorí Adriana Kušíková z OZ Pajštún.
Revitalizácia mokrade má význam nielen pre miestnych ľudí, ale aj pre množstvo turistov smerujúcich na hrad Pajštún (národná kultúrna pamiatka). Návštevníci vždy pri studničke a mokradi hľadali oddych v „príjemnej klíme“ ako protiváhu k rozpálenému betónu blízkych miest.
Kušíková ešte dodáva, že studnička a mokraď tu nie sú len pre výletníkov: „Od revitalizácie očakávame, že sa vytvorí biotop pre viaceré ohrozené živočíchy – obojživelníky, salamandru škvrnitú, či bociana čierneho. Zároveň vznikne napájadlo pre lesnú zver, vtáky, netopiere.”
Top