Späť do blogu

NÁŠ TIP !

Urobte si dažďovú záhradu aj vy!

 

Dlhotrvajúce sucho a potom prívalový dážď. To je realita dnešných dní aj u nás na Slovensku. Prispôsobenie sa meniacej sa klíme nám pomôže lepšie znášať tieto výkyvy. Jedným z pomerne jednoduchých sa vhodných opatrení je vybudovanie dažďovej záhrady. Je to umelo vybudovaná prehĺbenina, ktorá zberá prívalovú a dažďovú vodu zo strechy, chodníka, parkoviska a podobne. Voda v nej vsakuje do podložia a nedochádza k jej odvedeniu do kanalizácie a preč z krajiny. Netreba sa však báť stojatej vody a množenia komárov – dažďové záhrady sú navrhované tak, aby sa v nich voda do 72 hodín vsiakla. Do dažďovej záhrady sa vysádzajú také rastliny, ktoré odolávajú krátkodobému zamokreniu. Je to nielen funkčný, ale aj veľmi estetický vodozádržný prvok.

Viac si prečítate na: https://www.klimaspaja.sk/co-je-to-dazdova-zahrada/
Top