Späť do blogu

Záhrada ako učebňa? Prečo nie?

Cieľom projektu je spolu so študentami, pedagógmi a dobrovoľníkmi vytvoriť ovocnú záhradu, kam vysadíme ovocné stromy, kry a bylinky, aby sme sa o ňu mohli  počas celého roka starať. Záhrada by zároveň slúžila ako učebňa v prírode, kde by študenti získavali vedomosti z oblasti prírodných vied. 

Dátum konania: 14. 06. 2019
Termín konania: 14:00 - 17:00
Miesto konania: ZŠ Levická 903, Vráble

Pitný režim aj malé občerstvenie bude zabezpečené, rovnako sú zabezpečené aj pracovné pomôcky.
Tešíme sa na vás! 

Na dobrovoľnícku aktivitu sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára Prihláška pre dobrovoľníkov.

Kontakt na koordinátora: Ing. Alexandra Ježkovská, dm centrála, Na Pántoch 18, Bratislava,  +421 2 49 300 416 
Top