Späť do blogu

Dajme Sigordu novú tvár!

26. 06. 2019 sa na Sigorde bude konať eko deň, počas ktorého chceme v ľuďoch zvýšiť povedomie ohľadne separácie a zberu odpadu a ochrany životného prostredia.
Hlavnou úlohou dobrovoľníkov bude zber odpadu a čistenie okolia priehrady.

Tešíme sa na každého, kto rád pridá ruku k dielu a pomôže nám skrášliť naše okolie. 
Top