Späť do blogu

Dajme lesíku krajšiu tvár!


Cieľom tohto projektu je  zrevitalizovať lesík, vyčistiť a hlavne bezpečne sprístupniť ľuďom, pričom by sa zachoval jeho prírodný charakter. Prínosom projektu je aj propagácia tohto lesíka u širokej verejnosti, budovanie komunity v obci a prevzatie spoluzodpovednosti obyvateľov obce za priestor, v ktorom žijeme.

Dátum konania:  18. 05. 2019 o 9:00, predpokladaný koniec je v poobedňajších hodinách.  V prípade zlého počasia sa termín  presúva na 25. 05. 2019.
Občerstvenie aj pitný režim budú zabezpečené zo strany organizácie.


Je potrebné si priniesť so sebou ochranné rukavice, nakoľko jednou z úloh dobrovoľníkov bude odnášať spílené konáre, sadiť kvety, stromčeky, upravovať terén a tiež budovať nový chodník cez les.

Na dobrovoľnícku aktivitu sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára v záložke Prihláška pre dobrovoľníkov.

Kontakt na koordinátora: Michal Garbiar, centrálny sklad, Diaľničná cesta 2, Senec (+421 2 206 552)
Top