Späť do blogu

Archeológia pod Tatrami ožije už po 4-krát

Už 4. rok sa zúčastňujeme budovania Archeoparku Liptovia - projektu živej pravekej osady. Ak sa chcete pridať k nám, 25. 5. 2019, sa pokúsime vypliesť domček prútím a takisto pomôžeme s ďalšími pomocnými prácami. Prineste si, prosím, so sebou pracovné rukavice. Ak sa doma nájdete pílka na drevo, tiež bude užitočná.
Občerstvenie si zabezpečuje každý účastník sám.

V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita presúva na 01. 06. 2019. Ak máte záujem prísť pomôcť s budovaním tohto parku, prihláste sa cez prihlasovací formulár v záložke Prihláška pre dobrovoľníkov.

Tešíme sa na vás!

Miesto konania: Archeopark Liptovia
Čas konania: od 9:00 hod

 Kontaktná osoba: Lucia Antošková, dm predajňa, Ulica 1. mája 41, Liptovský Mikuláš, +421 44/3260 511
Top