Poznáme výhercov grantového programu
Šetrenie energiami a vyhľadávanie nových možností, ktoré sú ekologicky a zároveň ekonomicky udržateľné, je v tomto období viac než aktuálne. Preto sme sa rozhodli podporiť projekt inovatívneho využívania energetických zdrojov v školských zariadeniach prostredníctvom grantového programu Školy na zelenú. Grantová výzva je financovaná prostredníctvom Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o. vedenom v Nadácii Pontis. Finančné prostriedky grantovej výzvy boli vyzbierané v rámci kampane Giving Friday, ktorá sa konala 25.11.2022.
Programom chceme podporiť inovatívne využívanie zdrojov na prevádzku školských zariadení, preto sme sa rozhodli uhradiť priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela. Súčasťou výzvy je okrem návrhu realizácie fotovoltického diela aj zakomponovanie témy obnoviteľných zdrojov energie či šetrenia zdrojmi do vzdelávacieho procesu, čím chceme podporiť vzdelávanie zamerané na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie. 
Podporili sme zariadenia na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Do grantového programu Školy na zelenú sa prihlásilo 76 organizácií, z ktorých sme vybrali tri víťazné projekty. Vyzbieranú sumu z kampane Giving Friday sme sa rozhodli ešte navýšiť, a to z pôvodných takmer 60-tisíc eur na sumu 82 843,30 eur.
Medzi podporené organizácie patrí Materská škola na ulici Komenského 1137/37 v Seredi so svojím projektom Slnko svieti pre všetky deti, ktorá získa podporu vo výške 23 208,00 eur. Druhou organizáciou je Základná škola s materskou školou v obci Lokca s projektom Zelenou energiou chránime našu planétu, výška podpory je 18 804,10 eur. Podporu vo výške 40 831,20 eur získa aj tretia organizácia Základná škola v Marhani s projektom Energia zo Slnka aj pre našu školu.
Top