Späť na prehľad blogu

Záhradkári v materskej škole

Cieľom tohto projektu je vytvoriť záhradu v materskej škole pre 125 detí, ktorá by slúžila deťom na sebarealizáciu a edukačné aktivity. Vybudovať atraktívne vyvýšené záhony pre bylinky, kútik pre malých záhradkárov a obnoviť lavičky. Obklopiť sa zeleňou, vysádzať stromy, kríky vo dvore materskej školy a tak zlepšiť kvalitu detského ihriska, aby deti mali ideálne prostredie na pohyb a relax. Výsadba zelene pri plote v areáli, čím by sa zakryli betónové plochy oplotenia a vytvorili by dlhý 50-metrový pás zelene pri plote.
Varga Ing. Mária
Nám. priatelstva 2172/33
92901 Dunajská Streda
Cieľom tohto projektu je vytvoriť záhradu v materskej škole pre 125 detí, ktorá by slúžila deťom na sebarealizáciu a edukačné aktivity. Vybudovať atraktívne vyvýšené záhony pre bylinky, kútik pre malých záhradkárov a obnoviť lavičky. Obklopiť sa zeleňou, vysádzať stromy, kríky vo dvore materskej školy a tak zlepšiť kvalitu detského ihriska, aby deti mali ideálne prostredie na pohyb a relax. Výsadba zelene pri plote v areáli, čím by sa zakryli betónové plochy oplotenia a vytvorili by dlhý 50-metrový pás zelene pri plote.
Top