Späť na prehľad blogu

Včely zbližujú ľudí a národy, preto vložme budúcnosť včelárstva do rúk mladej generácie

Včely zbližujú ľudí a národy – táto myšlienka vyjadruje všetko, čo chceme v rámci projektu dosiahnuť. Našim cieľom je zorganizovať celosvetové stretnutie a súťaž mladých včelárov IMYB 2019. Zmyslom podujatia je skĺbenie vedomostí, zručností a skúseností dospelých, „ostrieľaných“ včelárov s oduševnením a nadšením mladých nadšencov na medzinárodnej úrovni. Pretože mladí či starší, dokážu ruka v ruke dosiahnuť aj nevídané. Spoločnými silami tejto komunity chceme zrevitalizovať náučno – relaxačnú zónu, ktorá bude prístupná pre deti materských a základných škôl a obyvateľov banskobystrického regiónu, ktorí s obľubou navštevujú príjemný, oku lahodiaci areál školy.
Orješková Beata
Pod Bánošom 80
97411 Banská Bystrica
Včely zbližujú ľudí a národy – táto myšlienka vyjadruje všetko, čo chceme v rámci projektu dosiahnuť. Našim cieľom je zorganizovať celosvetové stretnutie a súťaž mladých včelárov IMYB 2019. Zmyslom podujatia je skĺbenie vedomostí, zručností a skúseností dospelých, „ostrieľaných“ včelárov s oduševnením a nadšením mladých nadšencov na medzinárodnej úrovni. Pretože mladí či starší, dokážu ruka v ruke dosiahnuť aj nevídané. Spoločnými silami tejto komunity chceme zrevitalizovať náučno – relaxačnú zónu, ktorá bude prístupná pre deti materských a základných škôl a obyvateľov banskobystrického regiónu, ktorí s obľubou navštevujú príjemný, oku lahodiaci areál školy.
Top