Späť na prehľad blogu

Včelí kRaj

Príďte si zobrať príklad z tých najpracovitejších - od včiel. Vzdelávacia včelnica v Kokave nad Rimavicou organizuje dobrovoľnícke akcie na zveľaďovanie verejnej včelnice. Tento rok okrem včiel budú môcť návštevníci spoznať aj život čmeliakov a motýľov. V rámci dobrovoľníckej činnosti sa môžete zúčastniť úpravy a skrášlenia areálu, sadenia vhodných trvaliek a vysievania lúk, vytvorenia hravých prvkov, pomocných prác pri budovaní Motýlieho domu, pomoc pri rekonštrukcii stavby. Tešíme sa na vás.
Turčáni David
Liešnica 1214/7
98505 Kokava nad Rimavicou
Príďte si zobrať príklad z tých najpracovitejších - od včiel. Vzdelávacia včelnica v Kokave nad Rimavicou organizuje dobrovoľnícke akcie na zveľaďovanie verejnej včelnice. Tento rok okrem včiel budú môcť návštevníci spoznať aj život čmeliakov a motýľov. V rámci dobrovoľníckej činnosti sa môžete zúčastniť úpravy a skrášlenia areálu, sadenia vhodných trvaliek a vysievania lúk, vytvorenia hravých prvkov, pomocných prác pri budovaní Motýlieho domu, pomoc pri rekonštrukcii stavby. Tešíme sa na vás.
Top