Späť na prehľad blogu

Tu som človekom, tu relaxujem

Obec Chorvátsky Grob vlastní pozemok v centre časti Čierna Voda (cca 300 m2), ktorý zarastá burinou a je dlhé roky nevyužitý. Pozemok je na mieste, kde sa spájajú viaceré obytné lokality a v blízkosti vznikla nová autobusová zástavka.Miest na osobné stretávanie obyvateľov je vzhľadom k rozsiahlej výstavbe a množstvu nových obyvateľov veľmi málo. Cieľom projektu je vyčistiť pozemok a vytvoriť oddychovo-relaxačnú a komunitnú zónu, kde sa budú stretávať všetky generácie. Súčasťou oddychovej zóny bude aj stôl so šachovnicou a možnosť si zaskákať škôlku ( skákanie na panáka), plánujeme tam zasadiť vinič, maliny a bylinky.
Volková Ivana
Brusnicová 21
90025 Chorvátsky Grob
Obec Chorvátsky Grob vlastní pozemok v centre časti Čierna Voda (cca 300 m2), ktorý zarastá burinou a je dlhé roky nevyužitý. Pozemok je na mieste, kde sa spájajú viaceré obytné lokality a v blízkosti vznikla nová autobusová zástavka.Miest na osobné stretávanie obyvateľov je vzhľadom k rozsiahlej výstavbe a množstvu nových obyvateľov veľmi málo. Cieľom projektu je vyčistiť pozemok a vytvoriť oddychovo-relaxačnú a komunitnú zónu, kde sa budú stretávať všetky generácie. Súčasťou oddychovej zóny bude aj stôl so šachovnicou a možnosť si zaskákať škôlku ( skákanie na panáka), plánujeme tam zasadiť vinič, maliny a bylinky.
Top